„Има неизяснени въпроси за сигурността на провежданите срещи в НДК за българското председателството за Съвета на ЕС.“ Това каза вицепремиерът по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018 Деница Златева.

знаме България Европейски съюз

Тя уточни, че е представила доклад за напредъка по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС – 2018. „Миналата година има приет план за подготовката в 8 основни направления. В някои от тях, като подготовката в политическата програма и приоритетите, няма закъснения, работата се координира добре.
По отношение на другите области като хоризонтален проблем се очертава недостатъчната координация и комуникация между отделните институции. Имало е неизяснени въпроси за повече от два – три месеца за провежданите срещи в НДК. След проведено работно съвещание при мен до края на седмицата очаквам всички открити въпроси да бъдат разрешени от МВР, НСО и другите институции, за да могат да стартират основните ремонтни дейности в НДК“, поясни Златева.

Европейски парламент, Брюксел

Други области, в които има известно закъснение и нужда от по-добра координация, са: изработване на бъдещата комуникационна стратегия за дейностите в страната и в чужбина; работа и по културната програма, която започва активно; финансовото обезпечаване по всички дейности по председателството. „Имам уверението на финансовия министър, че до две седмици ще внесем актуализираната план-сметка за 2017 г. и 2018 г. Обшият бюджет, залегнал в бюджета за трите години – 2016, 2017 и 2018 г. е 150 млн. лв. За 2017 г. и 2018 г. има разчетени по 50 млн. лв. за подготовката. Надявам се да бъдем максимално стегнати в предстоящото финансово планиране, за да се вместим в рамките на тези средства“, допълни Деница Златева.


Share Follow

Leave A Reply