Започна Първата национална годишна конференция на Българската петролна и газова асоциация. Основна тема на конференцията е оценката на бизнес средата и развитие на мерките за контрол и изсветляване на сектора “течни горива“. Във фокуса на срещата е и прилагането на добрите практики от фирми и асоциации в Източна и Централна Европа за борба срещу сивия сектор и картели в бранша.

БПГА, конференция

снимка: informo

На форума присъстват и водещи експерти в икономиката – Васил Караиванов, Красен Станчев, Руслан Стефанов, Емил Димитров и други представители. Според данните на БПГА дяловете на сивия сектор при горивата в нашата страна са между 25% и 30%. Вече са предложени и мерки за изсветляване на сектора, но съществена част от тях трябва да бъдат осъществени и съгласувани законодателно.


Share Follow

Leave A Reply