От днес започва Светлата седмица – празнични дни, посветени на Христовото възкресение.

През Светлата седмица, чиито първи два дни също са част от Великден, се благославят светиите. В понеделник отдаваме почит на апостолите, а във вторник и сряда – на Богородица, архидякон Стефан и св. Андрей. В четвъртък се благославят св. ап. Йоан и Яков, в петък – св. ап. Петър, а в събота – св. Йоан Кръстител. Неделя се нарича Томина – чества се апостол Тома, който не повярвал във възкресението на Христос, докато не го видял сам и не пипнал раните му от гвоздеите на кръста.

храм, велика събота, великден

През Светлата седмица не се извършват венчавки, тъй като никакви други тържества освен почитането на Възкресението не са редни.

Християните се поздравяват с „Христос воскресе“ до Петдесетница, която тази годена е на 23 май.


Share Follow

Leave A Reply