От днес до 19 май е срокът, в който родителите на бъдещите първокласници могат да подават заявления за записване в избраните от тях училища. А от 19 май до 2 юни комисиите в училищата трябва да направят класирането и да обявят списъците. Първото записване е между 5 и 7 юни. Свободните места за второ класиране ще се публикуват на сайта на училищата на 8 юни, а за трето – на 16 юни.

26-то СОУ училище
В столицата приемът на първокласници става по нови критерии. Водещ критерий е адресната регистрация. Най-много точки получават родители със съвпадащ настоящ и постоянен адрес в непосредствена близост до училището. На второ място е настоящ адрес, на трето- ако родителите живеят в същия район. Друга група критерии са участието на децата в подготвителни групи на училищата. Допълнителни точки се дават, ако бъдещите първокласници имат брат или сестра в същото училище, както и ако адресът на местоработата на един от двамата родители е в административния район на училището.

Социалните критерии дават предимство на деца с починали родители, деца с трайни увреждания на 50 процента, деца от многодетни семейства, осиновени деца и т.н.


Share Follow

Leave A Reply