Търговията на България с Европейския съюз се е ускорила в началото на годината, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), констатира Investor.bg.
През януари и февруари износът на страната за ЕС се увеличава с 9% спрямо същия период на 2016 г. и достига 4,957 млрд. лева.
Вносът от Евросъюза нараства с 12,2% на годишна база и е на стойност 5,461 млрд. лева.
EU Европейски съюз

Основни търговски партньори на България при експорта са Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия, които формират 67,3% от износа за държавите – членки на ЕС.

Само през февруари експортът за ЕС нараства с 10,7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,531 млрд. лева.
При износа през първите два месеца най-голям ръст в сравнение със същия период на предходната година се отбелязва в секторите „Минерални горива, масла и подобни продукти” (45,7%) и „Артикули, класифицирани главно според вида на материала” (28,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)” (10,2%).

европейски парламент страсбург

През февруари вносът нараства с 8,4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2,820 млрд. лева.
При него през януари и февруари в сравнение със същия период на миналата година най-голямо процентно увеличение се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти” (98%), а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн” (10,8%).


Share Follow

Leave A Reply