Ученици от четвърти клас се явяват на второ национално външно оценяване по математика. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. В понеделник и във вторник ще се проведат тестовете по дисциплините “Човекът и природата“ и “Човекът и обществото“. Резултатите от националните оценявания по всяка от дисциплините се измерват в точки и се вписват в удостоверението за завършено начално образование.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

 

С точките от изпита по математика може да се кандидатства в профилираните гимназии с профил “Математически“ и “Природни науки“, като тежестта на резултата при балообразуването се определя от Педагогическия съвет на конкретното училище. Целта на националните външни оценявания е да измерят индивидуалните постижения на учениците по различните предмети и да се определени необходимостта от подкрепа.

ученици учител матура

снимка: БГНЕС

Друга цел е и да се осъществи мониторинг на образователния процес на различни равнища – училищно, регионално и национално. Изпитът започва в 10.00 часа и ще се проведе в 1870 училища. Продължителността е един учебен час, а за децата със специални образователни потребности – два учебни часа.


Share Follow

Leave A Reply