Държавен фонд “Земеделие“ преведе 52 563 215 лева по мярка 11 “Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 година. Това съобщиха от пресцентъра на фонда. Плащане са получили 3 098 земеделски стопани с одобрени заявления по направление “Биологично растениевъдство“, както и тези, които са заявили двете направления „Биологично растениевъдство“ и “Биологично пчеларство“.

министерство на земеделието

снимка: БГНЕС

Заедно с изплатените през април субсидии за биологично пчеларство общата сума на финансовото подпомагане по мярка 11 за Кампания 2016 достигна 58 милиона лева. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

пчела, пчеларство

снимка: БГНЕС

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват агроекологични практики. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 25% – от националния бюджет.


Share Follow

Leave A Reply