Санитарна сечи върху 7900 хектара гори, от които 3900 хектара са държавна собственост, са предвидени за 2017 година. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в отговор на въпрос за състоянието на българската гора и увеличеното й съхнене през последните две години, предаде БТА.

Румен Порожанов снимка: БГНЕС

Румен Порожанов
снимка: БГНЕС

По данни от държавните горски стопанства обемът на изсъхналата от корояди дървесина в държавните гори е 230 хиляди куб. метра, като към края на април от тях са добити и реализирани 28 процента, а освободените площи са 758 хектара. Към изкуствено възобновяване на тези площи ще се пристъпи, ако се установи, че процесите на естествено възобновяване в тях са затруднени или неосъществими в предвидения в Закона за горите тригодишен период.

Министърът посочи, че в горските територии се извършва постоянен лесопатологичен мониторинг за установяване на динамиката на развитие на популацията на короядите чрез залагане на феромонови уловки. През 2017 г. в районите на Смолян, Кърджали и Перник са заложени 110 броя. Друг проблем е нападението от фитопатогенна гъба. В най-големи размери то е установено през 2016 година върху 400 хектара гори. “В началото на май е направено извънредно лесопатологично обследване за определяне на степента на нападение и на нивото на разпространение на вредителя. Върху силно засегнатите площи ще бъдат извършени санитарни сечи“, обясни Порожанов.


Share Follow

Leave A Reply