Общото събрание на съдиите за избор на членове на Висшия съдебен съвет бе открито в 11.00 часа от председателя на ВКС Лозан Панов, който обяви, че към този час са регистрирани 539 съдии, съобщиха от пресслужбата на Висшия съдебен съвет. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов приветства участниците в Общото събрание и заяви, че предстои най-важният избор, който до голяма степен ще определи състоянието на съдебната власт в следващите 5 години. Според него истинска общност може да се създаде само, ако съдиите се обединят около ценности, общи за всеки един.

IMG_5122

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев поздрави магистратите и ги призова да не позволяват да бъдат убеждавани, че системата не работи. Той заяви, че всеки е достоен съдия и сподели увереност, че всеки ще направи обоснован избор и ще даде вот за тези колеги – кандидати, които са успели да го убедят в тезата на изложените днес концепции. Направена бе техническа демонстрация на системата за гласуване за избор на органи на събранието, които в съответствие с Правилата за провеждане на избори за членове на ВСС от съдиите, прокурорите и следователите съдиите ще бъдат гласувани чрез безжични устройства. Това ускорява процедурите по избора и осигурява повече време за изслушване на кандидатите и обобщаване на концепциите им.

IMG_5197

Общото събрание избра за председател Мая Маркова – заместник–председател на Апелативен съд – Велико Търново с 293 гласа „за“, 198 гласа „против“ и 45 гласа „въздържали се“. Тя ще председателства Общото събрание на съдиите, както днес, така и на 17.06.2017 г. По нейно предложение Общото събрание реши с 320 гласа „за“ да бъде определен заместник-председател за постигане на оперативност при провеждането му. С 354 гласа „за“, 124 гласа „против“ и 58 гласа „въздържал се“ Общото събрание избра за заместник-председател Игнат Колчев – председател на Административен съд – Смолян.

IMG_5113

Съдиите излъчиха мандатна комисия в състав от трима членове, както следва: Жана Маркова-Коева съдия в Окръжен съд – Варна, Цветанка Бенина и Темислав Димитров – съдии в Софийския районен съд. Избирателната комисия съгласно чл. 29з от Закона за съдебната власт се състои от девет редовни членове: Ивелина Солакова – заместник-председател на Окръжен съд – Велико Търново, Александър Точевски – заместник-председател на Районен съд – Пловдив, Петър Маргаритов – председател на Районен съд – Смолян, Магдалена Давидова – съдия в Районен съд – Варна, Асима Вангелова – председател на Районен съд – Карлово, Даниела Дилова –председател в Районен съд – Плевен, Светла Димитрова – съдия във Върховен касационен съд, Радка Цариградска – председател на Районен съд – Павликени и Даниела Стоянова – съдия във Върховен касационен съд.

IMG_5201

За резервни членове на Избирателната комисия бяха избрани Анелия Янева – съдия в Софийския районен съд, Пенка Велинова – съдия в Софийския районен съд, Гергана Кирова – съдия в Софийския районен съд, Динко Хаджиев – съдия в Районен съд – Мадан, Галя Белева – съдия в Окръжен съд – Бургас. Избрани бяха членовете на две секционни избирателни комисии. Първата ще отчита гласуването с хартиени бюлетини и е в състав: Лада Паунова – съдия във Върховния касационен съд, Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив, Силвия Обрешкова – заместник-председател на Районен съд – Варна, Галя Русева – съдия в Районен съд – Ямбол, Александър Ангелов – съдия в Софийския районен съд.

IMG_5145

 

Втората избирателна комисия ще обработи получените гласове чрез електронното дистанционно гласуване през интернет, каквото са заявили 1672 съдии. Редовни членове на комисията са: Вяра Камбурова – съдия в Окръжен съд – Бургас, Иван Маринов – председател на Районен съд – Димитровград, Даниела Михайлова – съдия в Районен съд – Варна. Резервни членове на втората секционна избирателна комисия са Владимир Астарджиев – съдия Апелативен съд – София и Мими Фурнаджиева – съдия във Върховен касационен съд. Общото събрание на съдиите реши изслушването на кандидатите да започва със задаване на въпроси, които да бъдат поставени в рамките на 10 минути, по минута за формулиране на въпрос.

IMG_5209

След това кандидатите ще имат по 10 минути за отговори и 5 минути за изложение. Гости на форума са Глигоре Герчану – министър-съветник в посолството на Република Румъния в България и Димо Гроздев – съветник по политически въпроси в посолството на САЩ. На Общото събрание присъстват регистрираните наблюдатели от фондация „Института по пазарна икономика“, Съюза на съдиите в България, фондация Институт „Отворено общество“ и Български институт за правни инициативи.


Share Follow

Leave A Reply