“България се нуждае от нова енергийна стратегия.“ Това заяви по време конференция „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“ председателят на КЕВР инж. Иван Иванов, организирана от индустриалния клъстер „Средногорие“. Иванов смята, че в България чрез създаването на енергийна стратегия, която да бъде утвърдена от НС, ще има фундаментална визия и стратегически приоритети на държавата ни в областта на енергетиката.

Заседание на КЕВР снимка: БГНЕС

Заседание на КЕВР
снимка: БГНЕС

Той изтъкна необходимостта от нова енергийна стратегия на мястото на тази от 2011 година, която вече не е актуална, като в нея трябва да са отразени основните правила от Четвъртия енергиен пакет на ЕС и основните цели на базата на Парижкото споразумение за енергетиката и климата. Председателят на КЕВР изрази надежда новата стратегия да бъде приета от НС и посочи, че тя ще е рамката, в която ще продължим към пълна либерализация.

енергетика

Според инж. Иванов до края на 2018 година е достатъчен период небитовите потребители на регулирания пазар да излязат на свободния, а 5-годишният период, препоръчан и от ЕК, (до края на 2021 година) да бъде период, в който изцяло да бъде либерализиран пазарът и за всички битови потребители. Сред рисковете през ускорената либерализация той посочи, че това може да доведе до съществени проблеми в целия сектор, защото е необходимо цялата енергия да може да се купува свободно от борсата, което сега не е така. Освен това при ускорена либерализация може да се окаже, че част от големите дружества-производители на електроенергия няма да са конкурентноспособни, което ще създаде сериозен проблем на енергийния баланс. Според мнението на Иванов, трябва да се постъпва последователно в посочени от него срокове.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

“За да се върви към либерализиран пазар, трябва да се увеличи ликвидността на борсата, изтъкна Иванов. Ако всичко това бъде изпълнено и законово утвърдено, ще се създадат предпоставки българският енергиен пазар да стане част от регионалния свободен електроенергиен пазар за района на Югоизточна Европа. Визия на КЕВР за следващите година е да се утвърждава чрез нормативните актовете доверието в либерализацията на пазара, като правилата са прозрачни, а участниците – равнопоставени“, изтъкна председателят на КЕВР.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Иван Иванов посочи, че Комисията трябва да създаде устойчива регулаторна рамка, да има засилване на мониторинга на пазара в съответствие с правилата по веригата. “Либерализацията е процес, който се явява инструмент за постигане на големите цели в енергетиката на страната – създаване на свободен, предсказуем и устойчив енергиен пазар, на устойчива регулаторна среда, на енергийни компании, които имат способността в конкурентна среда да бъдат финансово стабилни, като заедно с това трябва да се намери и решение на проблема със защита на енергийно уязвими потребители“, коментира той.


Share Follow

Leave A Reply