Омбудсманът Мая Манолова и Фондация „П.У.Л.С.“ организират национална кръгла маса за детската агресия и насилието над подрастващите. Форумът ще се състои на 21 юни от 11.00 часа в институцията на омбудсмана. Поканени са представители на държавни институции, както и експерти от неправителствения сектор, които работят по проблемите и превенцията на насилието над деца.

На кръглата маса ще бъдат представени данни от анкета, проведена по поръчка на омбудсмана, в която деца и младежи отговорят на въпроси, като били ли са обект на агресия, от кого и къде са потърсили помощ.

Фондация „П.У.Л.С.“ ще оповести предварително изследване на нагласите за „телесно наказание“ на деца у нас.


Share Follow

Leave A Reply