От оценката на администрацията на Народното събрание става ясно, че 30 000 лева ще струва животът на всеки депутат. Това е предвидено в обществена поръчка за сключването на групова рискова застраховка “Живот” на 240 депутати от 44-тия парламент, съобщи БГНЕС. Застрахователят ще получи до 50 000 лева без ДДС, а срокът на застраховката ще бъде в рамките на една година.

Парламент Народно събрание

Всеки народен представител е застрахован за сумата от 30 000 лева, която застрахователят ще трябва да изплати в случай на смърт от инфаркт или инсулт, при пътнотранспортно произшествие или от посегателство на трето лице. Сумата ще бъде изплащана при обстоятелства, свързани или станали по време на изпълнение на служебните задължения от депутатите.

парламент

Ако народен представител почине при битов инцидент или от общо заболяване, тогава стойността на застрахователната премия ще бъде 15 000 лева. Същите компенсации са предвидени и ако се стигне до трайна неработоспособност на народните представители. При временна нетрудоспособност депутатите ще получават между 4 и 12 % от 15 000 лева, в зависимост от периода, в който няма да могат да изпълняват своите задължения.

народно събрание 3

Застрахователят е задължен да изплати обезщетението в 15-дневен срок, но само срещу предоставянето на всички необходими документи, доказващи претенцията по основание и размер. При предсрочно прекратяване на мандата на народен представител, застрахователното покритие се прекратява напълно.

 


Share Follow

Leave A Reply