На 1 юли 2017 г. България ще поеме местното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз в Катар и Монголия. Това означава, че на практика нашите посолства в двете държави ще представляват Европейския съюз, тъй като в тях няма делегации на ЕС.

Европейски парламент, Страсбург, Франция 29 знамена - знамената на 28-те членки и знамето на Съюза

По принцип Естония би трябвало да представлява интересите на ЕС в държавите, където няма делегации, тъй като тя е ротационен председател на Съвета от 1 юли до 31 декември т.г. В страните, където няма естонско посолство обаче България ще изпълнява тези функции. От страната ни се очаква да организира и проведе местно ротационно председателство на Съвета и в Кувейт, КНДР и Иран, където също няма делегации на ЕС. Ротационното председателство в Иран ще бъде поето от България от 1 септември 2017 г. (дотогава тези функции ще изпълнява дипломатическата мисия на Нидерландия).

На по-късен етап страната ни ще поеме и тази роля в Кувейт и КНДР за период от 6 месеца.

знаме България Европейски съюз

България вече е осъществявала местни ротационни председателства в държави, в които не е имало Делегация на ЕС или посолство на съответната председателстваща Съвета на ЕС държава-членка. В тези периоди страната ни работи в тясна връзка с Европейската служба за външно действие.


Share Follow

Leave A Reply