Бившият изпълнителен директор на НДК Мирослав Боршош излезе с позиция в социалната мрежа ”Фейсбук”, от която става ясно, че няма да се яви на предвиденото за 14.00 часа изслушване в парламентарната комисия.

Днес трябваше да взема участие в заседанието на Временната комисия в НС, свикана за установяване на факти и обстоятелства за разходване на средства, представени целево на НДК за подготовката за българското
председателство на Съвета на ЕС, пред която прецених да не се явя поради следните факти:
– Заседанието трябваше да се състои утре, но беше преместено за днес, за да може докладът от работата на комисията да бъде готов на следващия ден- 25.07 вторник – което е невъзможно и несериозно заради обема от информация и документи;
– Някои от членовете на комисията си позволиха преднамерени и крайни изказвания много преди аз да бъда изслушан в комисията;
– Комисията започна своята работа на 6 юли, проведе само четири заседания в рамките на 21 дни по казус и обстоятелства, изискващи разглеждането на огромен обем документи и запознаването с множество факти и гледни точки. Смятам, че решенията, взети в такива кратки срокове и в условията на медиен натиск, не могат да бъдат безпристрастни и обективни.

Боршош обясни, че има основателни съмнения относно добросъвестната работа и заключения на комисията, както и относно непредубедеността на някои от членовете й.

”Смятам, че решенията, взети в такива кратки срокове и в условията на медиен натиск, не могат да бъдат безпристрастни и обективни. В този смисъл, имам основателни съмнения относно добросъвестната работа и заключения на комисията, както и относно непредубедеността на някои от нейните членове. В периода, в който комисията заседаваше, настъпиха съществени промени в обстоятелствата -прокуратурата повдигна обвинение”

Бившият директор на институцията заяви, че предоставя писмено своите аргументи по разисканите от парламентарната комисия въпроси.

”Въпреки това от уважение към българските институции и в частност българския парламент предоставям писмено своите аргументи по разискваните в комисията въпроси. Вярвам, че моето изложение, ведно с прикрепените към него документи, ще бъдат подробно и безпристрастно разгледани дори и от онези, които вече изразиха мнението си.”


Share Follow

Leave A Reply