Националната здравноосигурителна каса ще предостави на всеки български граждани уникален код за достъп до медицинското му досие.
доктор лекар
Чрез него всеки ще може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. Контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея.
болница
При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности. Кодът се предоставя абсолютно безплатно и се получава от районните здравноосигурителни каси.
болница
Целта е да се засили общественият контрол върху изразходване на публичния ресурс, с който Националната здравноосигурителна каса закупува медицински услуги в полза на пациентите.


Share Follow

Leave A Reply