Върховният комисариат на ООН за бежанците призова Европейския съюз да продължи с презаселването на бежанци и след края на програмата за презаселването им, която официално приключи във вторник.

ООН Ню Йорк

„Въпреки факта, че програмата за презаселване само частично постигна целите си с 29 144 преселени, тя доказа жизненоважното си значение. Тя облекчи хуманитарната ситуация в Гърция, частично намали напрежението в Италия и подобри живота на много от тези, които търсят закрила. Надяваме се, че този важен жест на солидарност ще продължи и след 26 септември“, казва европейският директор на Върховния комисариат на ООН за бежанците Паскал Море.

мигранти, бежанци

Според нея програмата за презаселване трябва да продължи дотогава, докато се създаде по-стабилна и ефективна процедура. През 2015 г. Комисията предприе решителни действия за преодоляване на кризата с бежанците, пред която са изправени държавите членки на ЕС, и съседните държави. За първи път в историята на европейската политика в областта на миграцията Комисията предложи да бъдат преместени 160 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила, от държави членки, подложени на извънреден натиск, към други държави от Европейския съюз — знак на конкретна солидарност между страните в ЕС.

бежанци, мигранти

Същевременно, за да се реагира всеобхватно на световната миграционна криза и за да се демонстрира солидарност с не по-малко засегнатите трети държави, Комисията отправи препоръка за схема на ЕС за презаселване на 20 000 лица, нуждаещи се от международна закрила. Към 22 септември 2017 г. са презаселени 47 905 души, сред които 20 066 бежанци от Гърция и 9078 от Италия.


Share Follow

Leave A Reply