Парламентът ще гласува Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2016 година. На 13 септември докладът бе приет от Комисията по отбрана, а на последното пленарно заседание на 21 септември, по предложение на ГЕРБ, депутатите само дебатираха по доклада.

министерство на отбраната

Народните представители ще гласуват окончателни промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. Предлага се военният министър да представя в Комисията по отбрана удостоените с висши офицерски звания след издадения указ от президента. Предложението кандидатите да бъдат изслушвани в комисията преди разглеждането на кандидатурите им от Министерски съвет, беше оттеглено между двете четения на промените в закона. Въвеждат се изисквания при назначаването на постоянен секретар на отбраната, който е най-висшият държавен служител в министерството.


Share Follow

Leave A Reply