Народните представители приеха финалния доклад за работата на Временната комисия за проучване на процедурата за нов боен самолет, предаде Агенция „Фокус“. „За“ доклада гласуваха 126 народни представители, „против“ бяха 59, четирима се въздържаха.
НС, парламент
В доклада комисията предлага частично рестартиране на процедурата за нов изтребител, като Министерството на отбраната трябва да реши на какъв етап да бъде върнат проектът. Според комисията много от проблемите, свързани с реализацията на проекта произтичат от неясноти в Концепцията за изграждане на отбранителната способност. Промяната на финансовата рамка от 700 млн. лева на 1.5 млрд. лева е налагала актуализация на концепцията, която не е била направена.

Самолет „Грипен”

Самолет „Грипен”

Не е даден категоричен отговор на въпроса е какъв тип да бъде самолетът – многоцелеви или само за въздушно патрулиране. Комисията констатира, че в голям период от изпълнението си проектът се реализира при нормативен вакуум и липса на ясни регламентирани правила. Начинът на практическото прилагане на проектното управление на Министерството на отбраната води до размиване на отговорностите, правомощията, дейностите и сроковете.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Комисията констатира, че при актуализацията на Методиката за оценка през 2016 година се създават условия за необосновано отстраняване на една от офертите. От оставащите две оферти, едната е практически неконкурентноспособна. Комисията не е намерила разумни основания за промяната на методиката. Установено е, че в края на февруари е направена оферта за нов самолет, която се е включвала в утвърдената финансова рамка.
Народно събрание парламент гласуване
Според комисията буди недоумение аргументът, че офертата не е разгледана, защото не е включвала въоръжението на самолета. При положение, че и офертите на други кандидати са без въоръжение. Комисията констатира, че липсата на политическо ръководство, правила, контрол на процеса и промяната в методиката водят до отпадане на една от офертите и сериозни съмнения за ефективността на изразходването на публични средства.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Комисията беше създадена на 28 юни по предложение на ГЕРБ. На заседанията й бяха изслушани всички министри на отбраната за периода от 2010 до 2017 година, с изключение на служебния министър Стефан Янев.


Share Follow

Leave A Reply