Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за август 2017 г. е 804,44 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2016 г. до 31 август 2017 г. е 801,86 лева.

пари левове 20 лева лев

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване на размерите на новоотпуснатите пенсии през септември 2017 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.


Share Follow

Leave A Reply