„В около 10% от случаите, в които сме извършили инспекции и проверки в туристически обекти, са констатирани различен тип нарушения.“ Това заяви председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов. Той представи в парламентарната Комисия по икономическа политика и туризъм резултатите от контролната дейност в туристическите обекти по Черноморието в изпълнение на Програма „Лято 2017г”.
Слънчев бряг курорт Черно море, плаж
„Не се забелязва сериозна промяна в основните типове нарушения, с едно изключение – през тази година са доста повече затворените обекти поради липса на категоризация”, обясни Маргаритов. От думите му стана ясно, че туристическите обекти, които са проверени през лятото от Комисията са няколко хиляди. „Този летен сезон е първият, в който ние пълноценно осъществявахме контролна дейност по новата, действаща от 2016 г. Наредба за категоризиране на обектите. Тя съдържа в себе си някои доста сериозни изисквания, с които очевидно не всички са успели да се справят в изминалия едногодишен период, въпреки че имаше и гратисен период по отношение на влизането ѝ в сила”, обясни председателят на Комисията за защита на потребителите.
ресторант
Маргаритов обърна внимание и на нелоялните търговски практики, получили силен медиен отзвук през този летен сезон. „Най-фрапиращите – шалтетата на единия от плажовете, които надвишаваха многократно задължителната по договора за концесия такса, глоба за празен стол и други подобни примери”, обясни Маргаритов. Той подчерта, че активността на потребителите в откритите от Комисията виртуални приемни се е увеличила. „Получили сме над 120 сигнала. Ако се върнем назад във времето ще видим, че тогава, когато функционираха наши сезонни офиси, сигналите бяха в пъти по-малко”, допълни още Димитър Маргаритов.


Share Follow

Leave A Reply