Правителството прие решение за присъединяването на България към общата нотификация до Съвета на Европейския съюз и Върховния представител за външна политика и политика за сигурност на ЕС, с която ще бъде поставено началото на процедура за създаване на Постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната на Съюза. Основната цел на ПСС е повишаване на отбранителния капацитет на ЕС в изпълнение на приоритетите и нивото на амбиция, произтичащи от Глобалната стратегия на Съюза за външна политика и сигурност.

Съвет на ЕС

В рамките на ПСС ще бъдат създадени възможности за съвместно изграждане на високотехнологични и скъпоструващи отбранителни способности, в т. ч. чрез съфинансиране от Европейския фонд за отбрана. Това ще доведе до по-бърз напредък във военно отношение за държавите от ПСС. Техните отбранителни индустрии и развойни организации ще участват активно в процеса на разработване и производство на нови способности, които държавите ще придобият.

снимка: euractiv.com

снимка: euractiv.com

По този начин средствата, вложени в проекти, ще останат в отбранителната индустрия на ЕС и ще спомогнат за укрепването ѝ, за повишаване на нейната конкурентоспособност и създаването на необходимите за дейността ѝ работни места. Участието в ПСС, освен представянето на нотификация, предполага и готовност от всяка държава да се включи в поне един мащабен проект по инициативата.

 


Share Follow

Leave A Reply