92% от българите оценяват положително външната политика на кабинета „Борисов 3“. От тях изцяло я подкрепят 44%, сред които преобладават младите хора на възраст от 18 до 45 години, както и самоопределящите се между център и крайно дясното политическо пространство.

download

Това показват данни от последното проучване на Института за политика. То проучва както ролята на България на Балканите, така и нагласите на обществото към трите големи световни сили – Русия, САЩ, Турция.

download (1)

90% от анкетираните намират съществена позитивна промяна във външнополитическата активност на премиера Бойко Борисов след вота през месец март т. г. 54% от тях са категорични в одобрението си към този нов управленски курс на България.

download (2)По-голямата част от интервюираните – 66 % – считат, че международната активност допринася за вътрешната стабилност на страната.

download (3)

По отношение на Турция 65% от анкетираните насърчават добрите междусъседски отношения, но при категорично отстояване на позициите на България.

download (4)

Интересно е, че 35% държат на добросъседство с Турция на всяка цена. Това са предимно хората с ниска образователна степен (основно и начално образование) и широкият политически център.

download (5)

89% от българите имат очаквания за близки, приятелски и конструктивни отношения с Русия. 39% от анкетираните твърдят, че тя е наш приятел, а 50% са на мнение, че членството ни в ЕС и НАТО не трябва да влияе върху добрите отношения между двете държави.

download (6)

Изследването показва още, че 44% от анкетираните приемат САЩ като носител на демокрацията.

download (7)

Външнополитическият профил на страната ни през тази година е успешен и даващ самочувствие на българите, сочи обобщеният анализ на получените от Институт за политика данни.


Share Follow

Leave A Reply