Продажбите на земеделски земи в края на годината бележат ръст, отчетоха пазарни анализатори. Краят на годината е традиционно добър период за продажба на земеделски активи, тъй като цената е доста по-висока, в сравнение с първото тримесечие на годината, когато пазарът замира, сделки се сключват по-рядко и то на цена, по–ниска от средните за пазара. От друга страна данъчните оценки на подготвените за продажба земи изтичат в края на календарната година. Това може да обърка плановете на собствениците, които са решили да продават земята си, тъй като ще се наложи изкарването на нова данъчна оценка за следващата година от съответната община, алармираха нотариуси. Те предупредиха, че ще спрат изповядването на сделки още в средата на декември, заради многото почивни дни около коледните и новогодишни празници.

Агрион

Според дружеството за управление на поземлени имоти „Агрион“ най-честата причина за продажба на земеделска земя от страна на собствениците и наследниците е нуждата от свежи пари. Настъпването на коледните и новогодишни празници е свързано с доста повече разходи от обикновено и продажбата на имот е вариант за собствениците да посрещнат нуждата от средства. Голяма част от продавачите използват средствата от продажбата за покупка на друг имот, за лечение или други спешни нужди. Земеделците прибягват до продажба на земи и като алтернатива на тегленето на кредити, тъй като процедурата е доста по-опростена и бърза, в сравнение с изискванията на банковите институции.

Сред другите причини за сделки със земеделски активи е невъзможността и нежеланието на собствениците да се занимават с обработването на нивите. По-голямата част от тях са или възрастни хора, които нямат възможност да се обработват земите, или жители на големи градове, чиято земя е в отдалечени райони. Собствениците не желаят или нямат интерес да отделят време и средства за развитие на модерно земеделие и търсят различни варианти като продажба или отдаване под аренда.  По данни на „Агрион“ собствениците на земеделски парцели притежават около 20 дка земя.

Агрион

Според проучване на „Агрион“ двойно се е увеличил делът на собствениците на земя, които посещават офис на компанията за управление на поземлените активи. Дружеството е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, занимаващ се с управление на земеделски земи. Освен за консултации и проучването на възможности за финансиране, все повече притежатели са посетили някой от офисите на „Агрион“ в областните центрове в опит да сключат сделка.

 

 


Share Follow

1 коментар

  1. Pingback: Фермери купуват земя на разсрочено плащане

Leave A Reply