“Има списък и критерий за специалностите от професионалното образование, за които има очакван, бъдещ недостиг на пазара на труда”, каза на брифинг по актуални въпроси министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той обясни, че това са специалности, по които броят на заетите, очаквани да се пенсионират през следващите пет години, е поне два пъти по-висок от учениците, обучаващи се по тези специалности в професионалните училища.

изпит

“Тези специалности ще получат допълнително финансиране и за тях ще има изключение при минималния брой ученици за формиране на паралелки. Тези професионални училища ще могат да формират маломерни паралелки с тези допълнителни средства”, съобщи министър Вълчев.

Таня Михайлова снимка: News.bg

Таня Михайлова
снимка: News.bg

Заместник-министърът на образованието Таня Михайлова обясни, че тези професии са в 12 професионални направления и сред тях са транспортните услуги, машиностроенето, металообработването и металургията, моторните превозни средства, електротехниката и енергетиката, строителството, хранителните технологии. Тя коментира, че това са професионални направления, които са основата на нашата икономика.

снимка: SSSS Immigration

снимка: SSSS Immigration

Сред тях са пътно-строителната техника, подемно-транспортната техника, автотранспортната техника, експлоатацията на автомобилния транспорт, стругарството, локомотивите и вагоните, металорежещите машини, заваряването, вътрешните ВиК мрежи, външните облицовки и настилки. “Списъкът е изключително подробен и в него са 55 специалности, които изискват задължително квалифицирана работна ръка”, поясни Михайлова.


Share Follow

Leave A Reply