Допълнителни 50 млн. лв. отпусна правителството за дейности по провеждането на събитията от календара на българското европредседателство. Средствата са от централния бюджет. Над 48 млн. лв. от тях са разпределени по бюджетите на първостепенните разпоредители, ангажирани с председателството, а 279 000 са предоставени на общините за одобрените им проекти и инициативи, свързани с регионалните прояви по председателството.
председателство, България, Съвет на ЕС, лого
Част от средствата са за организиране на събития зад граница, за културната програма, за осигуряване на медийно покритие, реклама на проявите и плащания по вече сключени договори през миналата година с изпълнители за осигуряване на отделните направления на подготовката – хотелското настаняване, транспорта, превода и доброволческата дейност.


Share Follow

Leave A Reply