Лихвите по кредитите у нас в момента са най-ниското си ниво през последните години, но това скоро ще се промени, прогнозират икономисти.  Финансовият анализатор Лъчезар Богданов обясни пред ТВ Европа, че европейската централна банка ще започне да увеличава лихвите в следващите години, което ще рефлектира и върху банковата система у нас.

бизнес

Увеличение на лихвите по кредитите у нас през следващите месеци прогнозират финанансови анализатори. Причина за това е ситуацията в еврозоната и по-голямата свързаност на българската икономика с европейската. В момента лихвите по кредитите в България са в най-ниската си точка. В краткосрочен план през 2018 година, Богданов прогнозира успех при експертно ориентираните компании. Положителна и трайна тенденция в сферата на строителството, отчете икономиста за следващите месеци.

пари

Богданов допълва, че внимание трябва да се обърне и на висококвалифицираните кадри у нас и ремиграцията на българите от чужбина. Според него по-ефективно е връщането и наемането на наши сънародници от чужбина, отколкото търсенето на активна работна ръка от третите страни. Новите инвестиции са вариант за повишаване на икономическия растеж в следващите 3 до 5 години. А Според Лъчезар Богданов у нас потенциалът на 16-19 годишните младежи не се използва от българската икономика, което е грешно, защото в други държави именно младите са основен фактор на развие на икономиката.


Share Follow

Leave A Reply