„Най-важното е как да подпомогнем реформите в страните от Западните Балкани, основната цел на реформите трябва да бъде те да са заради гражданите на тези държави, за по-добър живот, върховенство на правото, работещи институции“, каза вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева на продължаващата днес в София Интерпарламентарна конференция за Общата външна политика и политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана. Форумът е част от Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Захариева отново определи стратегията за Западните Балкани като всеобхватна, дългосрочна, навременна, честна, без да дава напразни надежди, но и много мотивираща и стимулираща. „Много скоро заедно със страните трябва да набележим как ще изпълняваме конкретните инициативи от нея, какви ресурси – експертни и човешки, ще предоставим“, посочи Захариева. Като позитивна тя определи възможността за участие на страните от Западните Балкани в различни формати на европейските институции, така че да се подготвят за бъдещо членство, както и да имат възможност да изразяват становища по бъдещето на ЕС и по неговите политики. „Голямо внимание се обръща на реформите – за демократични и работещи институции, борбата срещу организираната престъпност и корупцията, подготовката на икономиките им за бъдещо членство“, посочи Екатерина Захариева.

Западни Балкани ЕС

Външният министър отбеляза, че само изграждането на транспортния коридор номер 8 би донесло 6% увеличение на брутния вътрешен продукт в държавите, през които минава, и 200 000 работни места. „Нямаме предвид само свързаност на пътната и железопътната инфраструктура, но и с енергетиката, бизнеса, между хората на тези държави“, каза Екатерина Захариева. Като голям проблем тя открои младежката безработица в държавите от региона – между 55-65%. По думите на Захариева е важно, че стратегията обхваща и шестте държави от региона. „Българското председателство е обнадеждено и смята, че това е правилният път – стратегията да се отнася до всичките шест държави от Западните Балкани“, каза тя.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Председателят на Делегацията в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия в Европейския парламент Едуард Кукан коментира, че условията и критериите за присъединяване са достатъчно ясни. Той напомни, че копенхагенските критерии са валидни и днес, както и винаги са били. „Понякога забравяме за копенхагенските критерии и трябва да ги напомняме на държавите, които преминават през процеса на присъединяване, те са съществена част от този процес“, посочи Кукан и напомни първия – за стабилността на институциите, гарантиращи демокрацията, върховенство на закона, човешки права и съблюдаване на правата на малцинствата. Кукан акцентира и върху разрешаването на двустранните отношения, които изискват регионално сътрудничество. За 2025 г. Кукан каза, че вместо да се концентрираме върху самата дата, трябва да се концентрираме повече върху реформите и необходимото, за да се подпомогне присъединяването.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

„Стратегията е важен елемент от европейския път на Западните Балкани, от нашия път, все още има да работим много и да постигнем много, включително и нашата служба за външна дейност“, посочи изпълнителният директор на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за Европа и Централна Азия Томас Майер-Хартинг. „В момента две държави от Западните Балкани вече са в процес на преговори и е много важно, че стратегията има послание към всички останали държави също, но за да се постигне това, ни костваше много работа и ангажираност, за да може тази стратегия да обхване целия регион“, каза Майер-Хартинг.


Share Follow

Leave A Reply