„Приоритет номер едно в моя мандат ще бъде чистотата на атмосферния въздух, защото това означава качество на живот, това означава здраве за хората“, заяви в Брюксел министърът на околната среда и водите Нено Димов на съвместна пресконференция с еврокомисаря по околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела и еврокомисаря по климата и енергетика Мигел Ариас Канете след Съвета на ЕС по околна среда в Брюксел, съобщи Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

снимка: МОСВ

снимка: МОСВ

Министър Димов посочи, че България има прогрес в последните шест години и има градове, които вървят към подобряване на показателите. Той даде за пример София, където е константно намаляването на средногодишните показатели за замърсяване на въздуха, но все още има превишаване на дневните норми. „Това показва, че има още какво да се прави. МОСВ, заедно със Софийска община прави съвместни проверки и са наложени санкции за близо 200 хил. лв. за нерегламентирано изгаряне“, съобщи министърът. По думите му друг град, който се очаква да подобри резултатите си, е Сливен.

София, въздух

Министър Димов увери, че ще изпълни ангажимента си пред комисар Вела да представи ясни мерки със срокове и отговорности по изпълнението в различните сектори за подобряване на качеството на въздуха на национално ниво. До края на март се очаква проект на Световна банка, който ще определи точно мерките, които трябва да бъдат предприети. Министърът информира също така, че Столична община, Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ и гражданският сектор работят по проект за синхронизиране на апаратурата на агенцията с уредите на гражданската мрежа. По проекта учени от Българска академия на науките и от Физическия факултет на Софийския университет се ангажираха да направят необходимото моделиране, за да има максимален обхват на идентифициране, включително и на най-замърсените места, за да се търсят мерки за тях.

Мръсен въздух замърсяване

„България предприема конкретни мерки за борбата с мръсния въздух“, заяви еврокомисар Вела. „Мога да потвърдя, че след постановяването на решението на Европейския съд срещу България, ние наблюдаваме подобрение и много активно обменяме информация с българските органи. Става дума за конкретни мерки, за конкретни действия, които се предприемат и ни се представят. Има подобрение в някои области, в други – все още има неща, които трябва да се направят. Продължаваме да подкрепяме не само България, имаме решение и за Полша, ще продължаваме да подкрепяме и деветте държави членки, които събрахме през януари, за да сме сигурни, че нашите стандарти на качеството на въздуха са такива, че да са в полза на нашите граждани“, заяви Вела.


Share Follow

Leave A Reply