Класифицираме язовирите в две категории – големина и опасност, предложенията за промени в Закона за водите внасяме в парламента след Великден. Това каза вицепремиерът Валери Симеонов във връзка с резултатите от дейността на работната група за безопасната експлоатация на язовирите, предаде Агенция „Фокус“.

Снимка: БГНЕС Валери Симеонов

Снимка: БГНЕС
Валери Симеонов

„Проведоха се до момента 5 заседания на работната група, които бяха доста напрегнати. Към днешна дата мога да кажа, че тези заседания доведоха до един краен резултат. Днес окончателно формулирахме промените в Закона за водите, с които да осигурим необходимия обхват, контрол, поддръжка и ремонтни дейности на всички язовири в България. Работата ни стана възможна благодарение на доста сериозни усилията, които бяха положени от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, които направиха пълно обследване на всички язовири в България. Установена беше бройката – около 6 хил., установена беше и собствеността“, обясни вицепремиерът и допълни, че в продължение на 28 години тази информация е била неизвестна.
язовир
„Имали сме и много случаи на липса на какъвто и да е контрол и стопанисване на язовирите. Имаме и нещастни примери, свързани с преливане на язовири и човешки жертви“, добави той. „Остана редактирането на текстовете за промените в Закона за водите да бъде извършено, обобщаването на предложението на министерствата и след Великден ще бъде предложен текстът в парламента за приемане“, каза още Симеонов. Във връзка с промените и решенията, вицепремиерът заяви: „На първо място, след като имахме пълната информация, разполагаме с яснота както на броя, така и на големината, вида и потенциалните рискове на всички язовири в България, създадоха се текстове в Закона за водите, съгласно които да бъде извършено квалифициране на тези язовири. Основно в две категория – на първо място по тяхната големина, на второ място по тяхната опасност. Също така договорихме и възложихме стопанисването на язовирите съобразно с досегашните им ползвателите, които основно са били ангажирани с поддръжката на язовирните стени. Това са няколко групи язовири, съобразно с това към кое ведомство са били на разпореждане техните стени. Прехвърляме цялата собственост на целите язовири на тези ведомства“. Той уточни, че на първо място е НЕК, Министерство на енергетиката – там има около 30 язовира.
язовир, БГНЕС
„Това са най-големите язовири, които осигуряват ел. енергията, доставяна от водноелектрическите централи. На второ място това са Напоителни системи, които имат около 200 язовира, които осигуряват вода за поливни нужни. На трето място са ВиК дружествата, които се разпореждат около 10 язовира, които обезпечават огромния процент от необходимата за питейни нужди вода. Освен тези три собствености имаме на лице и общински язовири, които са около 4500, както няколко стотин частни“, поясни вицепремиерът.
язовир "Бели искър"
„На първо място беше заложено квалифицирането на язовирите, след това беше уредена собствеността, също така имаме текстове, които са свързани със стопанисването на самите диги и прилежащата територия. Като следващи решения имаме въпроси, свързани с изчистване на собствеността. С преходни и заключителни разпоредби сме определили един тримесечен срок за вземане на решения от общинските съвети кои язовири да запазят за стопанисване и кои да прехвърлят на държавата“, каза още той и допълни, че това е необходимо, за да могат язовирите, които нямат възможност да поддържат да бъдат прехвърлени към държавата.
язовир
„След този тримесечен срок ще бъде организирано създаването на държавно предприятие, което да поеме собствеността на язовирите, които се прехвърлят от общините от една страна, а от друга страна да поеме и собствеността върху останалите държавни язовири. От друга страна даваме възможност на собствениците на частни язовири също да бъдат прехвърлени. Взехме решение за създаването на специализирано търговско предприятие, държавно, което да се ангажирана с всякакви ремонтни дейности по поддръжката“, поясни Симеонов. „До настоящия момент поради липсата на ясно определение на понятието на „язовир“ – язовирите в България са били стопанисвани практически безплатно от всички, които са имали това желание. На това поставяме край със съответното определяне на собствеността, на самата водна площ и на земята под язовира“, заяви вицепремиерът.


Share Follow

Leave A Reply