Навлизането в активния за земеделието период форсира пазара на поземлени имоти. Все повече собственици, които планират продажба на земя, проучват пазара и търсят изгодна цена за имотите си. Очакванията са броят на сделките в близките седмици да се увеличи лавинообразно, твърдят пазарни анализатори.

agrion_informo

Според проучване компанията за професионално управление на земеделски активи „Агрион“, най-честата причина за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания. Наближаващите абитуриентски балове, предстояща сватба, издръжка на студент или ученик или планирано заминаване в чужбина също са сред посочените в проучването причини за продажба. Част от собствениците и наследниците търсят купувачи за земите си заради придобиване на друг недвижим имот.

Притежатели на поземлени активи у нас са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, за които продажбата на имот е най-сигурния начин да осигурят необходими пари за спешни плащания. Те притежават средно по 20 дка земи, които обаче са разпокъсани в различни землища.

Agrion_informo1

Според пазарни наблюдатели, голяма част хората предпочитат да сключат сделка за земите си, вместо да теглят кредит от банка и да задлъжняват. Процедурата при продажба е много по-бърза и опростена. Друг основен двигател на пазара, особено сред по-младите собственици на земя и тези, живеещи в големите градове, е невъзможността и нежеланието им да се занимават с обработването на нивите.  Голяма част от притежателите на поземлени имоти живеят в столицата или големите градове, имат други професии и нямат интерес и желание да обработват земите си. Имотите са им в отдалечени райони, често над 100 км разстояние, парцелите са раздробени на малки части от наследници, за които често се водят съдебни спорове. Това води до невъзможност за развиване на модерно земеделие.

Необходимостта от инвестиции в земеделска техника и разпокъсаността на поземлените имоти са едни от основните спирачки за навлизането на по-мащабни нови инвеститори в бранша, категорични са експертите в бранша. Другата голяма група собственици са възрастни хора, които нямат физическа и финансова възможност да обработват големи площи земя.

Обикновено те отдават земите си на местни земеделци срещу символични суми, дават ги за ползване на роднини или ги остават да пустеят. Проучването на „Агрион“ показва, че всеки пети собственик на земя е оставил имота си да пустее и не го развива по никакъв начин. По данни на Министерството на земеделието, храните и горите необработваемите площи в България през 2016 г. е бил в размер на 1.93 млн. дка, което е с 1% повече в сравнение с предходната година.

земеделска земяЕдин от водещите фактори при избора на купувач остава сигурността на сделката и бързото й реализиране, като потенциалите продавачи предпочитат документацията по продажбата да не бъде подготвяна от тях. Те предпочитат да сключат сделка с компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор и се грижи за земите, които управлява. Проучването на компанията за управление на земеделски активи показва, че делът на собствениците на земя, които посещават офис на „Агрион“ се е увеличил двойно.

Агрион

Дружеството е най-разпознаваемият за частните собственици бранд и най-популярната компания сред потенциалните продавачи. Освен за консултации и проучването на възможности за финансиране, все повече хора  са посетили някой от регионалните офиси на „Агрион“ в опит да сключат сделка. Сериозно предимство на компанията е, че предлага безплатна оценка на имота, което спестява сериозни разходи и време на продавачите. 

Желаещите да продадат земята си могат да го направят в някой от регионалните офиси на „Агрион“. Фирмата е предвидила и онлайн заявка за продажба на адрес http://agrion.bg/bg/request/sell/


Share Follow

Leave A Reply