За поредна година лидерът в управлението на земеделски активи „Агрион“ организира търгове с тайно наддаване за отдаване на земите от портфолиото си под наем и аренда. Компанията е първата на пазара, която въведе аукционите като инструмент за определяне на рентните нива.

„С провеждането на търгове искаме да искаме да дадем възможност на повече хора да печелят от развитието на селското стопанство и от обработката на земеделска земя“, казаха от „Агрион“.

Според тях аукционите дават шанс на по-дребните и средни производители да наемат качествени и плодородни парцели и преодолеят капсулирането между арендаторите в някои региони. Очакванията са, че чрез аукционите начинаещи фермери и по-малки арендатори да успеят да разместят позициите на големите играчи в част от най-привлекателните землища.

земеделски земи

Процедурата с търговете е разработена така, че да гарантира равно начало и честни и прозрачни условия, казаха от компанията. Никой няма да се ползва с преимущество при търговете с тайно наддаване, а за наемател на земите на „Агрион“ ще бъде избран този, който е предложил най-атрактивни условия. Този принцип дава възможност на земеделците да планират разходите си, като сами определят цената, на която са готови да плащат рента през стопанската 2018/2019 г. Заявките за участие в търговете се приемат във всички офиси на компанията в цялата страна. Пълна информация за условията може да се намери на адрес: http://agrion.bg/bg/services/rental.

"Агрион"

Така на практика конкуренцията между фермерите и желанието им да наемат добри парцели ще определят рентните нива, вместо дружеството еднолично да ги налага при пряко договаряне, каквато е масовата практика в сектора.

„Провеждането на аукционите позволява на всеки, който иска да се занимава със земеделие, да се включи, дори и да не притежава опит в земеделието, казаха от „Агрион“.

Според тях търговете са изключителна възможност за млади фермери и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя, да успеят да наемат плодородни и качествени парцели. Това ще им помогне да кандидатстват за субсидии.

За тази година  предвидените средства за директни плащания за площ и по различните програми са в размер на 2.91 млрд. лв., като парите са с над 400 млн. лв. повече в сравнение с 2017 г. По мярката „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ на Програмата за развитие на селските райони, например, се отпускат до 25 хил. евро на кандидатите, а по мярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ – до 15 хил. евро.

земеделска земя

Наемите за декар земя варират в широки граници, сочат официалните данни на Националният статистически институт. Според последните данни средната годишна рента за страната през 2017 г. е била 46 лв./дка.

 


Share Follow

Leave A Reply