Всеки пети собственик или 22% от притежателите на земеделски земи България търсят купувач за поземлените си активи. Това става ясно от проучване на нагласите на притежателите на имоти, направено от водещата компания за професионално управление „Агрион“.  Според анализа най-честите продавачи са хора, които живеят в София или другите големи градове  и са на възраст между 46 и 54 години.

Агрион

Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени плащания, става ясно още от проучването. Собствениците и наследниците се решават на сделка, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, за организиране на абитуриентски бал или сватба, за издръжка на студент или предстоящо заминаване в чужбина.

земеделска земя

Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, със средни за страната доходи, за които продажбата на имот е най-бързият и сигурен начин да осигурят необходимите им пари за непредвидени разходи. Голяма част от тях са склонни да продадат част от имотите си, вместо да теглят кредит от банка и да трупат задължения. Процедурата при продажба е много по-бърза и опростена, и спестява доста разходи на притежателите.

Водещr факторr при избора на купувач са сигурността на сделката и бързото й реализиране, като потенциалите продавачи предпочитат документацията да не бъде подготвяна от тях. В повечето случаи притежателите избягват да се доверяват на случайни купувачи и търсят сделка с близки и познати или със специализирана компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор. По-голямата част от частните собственици посочват именно „Агрион“ като предпочитан купувач за земите си.  Дружеството е най-популярната компания сред потенциалните продавачи.

Агрион

Агрион

Компанията отчита сериозно увеличение на броя на собствениците на земеделски земи, които са посетили някой от 20-те регионални офиса за консултация или в опит да сключат сделка. Дружеството започна предлагането на безплатна оценка на земеделските земи и предлага професионални търговски и юридически консултации на всички заинтересовани. Собствениците на имоти могат да поискат оферта за имотите си или да заявят безплатна оценка на земите си на адрес http://www.agrion.bg/bg/request/sell.

„С извършването на безплатни оценки искаме да помогнем на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръководството на „Агрион“.

Това спестява време и разходи на притежателите и ще им помогне да вземат информирано решение.


Share Follow

Leave A Reply