Омбудсманът Мая Манолова свиква обществена дискусия на тема „Насилието над деца: правни аспекти на превенцията, разпознаването, докладването, отговора и интервенциите от страна на институциите в България“.

Manolova
Събитието ще се проведе утре, 15 май 2018 г., от 11.00 часа в институцията на омбудсмана – гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 22. Кръглата маса има за цел да събере на едно място институциите, професионалистите и гражданските организации, които работят в сферата за защита правата на децата, за да бъде обсъдена ситуацията в страната от гледна точка на действащите международни стандарти и българското законодателство в областта за закрила на децата от всички форми на насилие.

насилие
След проведените дискусии и представените правни анализи ще бъде изготвен доклад с конкретни препоръки за промени в законодателство за създаване на ефективни гаранции за защита правата на децата, жертви или свидетели на насилие. Докладът ще бъде предоставен на законодателната и изпълнителна власт за вземане на конкретни мерки.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Във форума ще участват заместник-министрите на труда и социалната политика Росица Димитрова, на образованието и науката Деница Сачева, на правосъдието Десислава Ахладова, Даниела Машева – член на Висшия съдебен съвет, Камелия Димитрова – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, експерти и представители на УНИЦЕФ в България, Национална мрежа за децата, Фондация „Асоциация Анимус“, Фондация П.У.Л.С., Институт по социални дейности и практики и др.


Share Follow

Leave A Reply