Парламентът прие на първо четене промени в Закона за обществените поръчки, които са свързани с производството по обжалване на обществените поръчки. Гласуваха 155 народни представители, от които 93 – „за“, 20 – „против“, а 42 се въздържаха. В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че според вносителите Данаил Кирилов от ГЕРБ и група народни представители с промените се търси баланс между интересите на участниците в процедурата по обжалване на обществени поръчки.

обществени поръчки

Промените целят преодоляване на установените практики на неоправдано целенасочено обжалване без основание и злоупотреба с правото на жалба, се посочва в доклада. Тези практики според вносителите водят до реално увреждане на интересите на възложителя от своевременно изпълнение на договорите и възпрепятства усвояването на средства от европейските фондове. В тази връзка се въвежда и отговорност за причинени вреди, когато е налице злоупотреба с правото на обжалване.

документи

С новите текстове се разписват завишени изисквания към реквизитите на жалбата и доказателствата към нея. Въвежда се възможност за призоваване и връчване на съобщения чрез електронен адрес и факс. С цел синхронизиране и оптимизиране работата на регистрите на Агенцията за обществени поръчки и Комисията за защита на конкуренцията е предвидено в жалбата да се посочва уникален идентификационен номер на поръчката от Регистъра на обществените поръчки. Въвежда задължение за жалбоподателите да обосноват и докажат качеството си на заинтересовано лице. Целта е да се преодолее подаването на бланкетни жалби срещу решенията на възложителите, включително такива срещу избора на изпълнител.

снимка: БНР

снимка: БНР

Законопроектът предлага спирането на процедурата да се извършва след образуване на производството пред Комисията за защитата на конкуренцията, като нормативно се прецизира, че разглеждането на жалбата пред Върховния административен съд срещу допуснатото предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител, е касационно по своя характер, се посочва още в доклада.

Хамид Хамид

Хамид Хамид

От ДПС обявиха, че се въздържат от подкрепа на промените. „Одобряваме целите, но не и методите на законопроекта“, заяви Хамид Хамид. Според него част от промените могат да се тълкуват като възпрепятстване достъпа до правосъдие. „Решавайки проблема с част от фирмите, които злоупотребяват с правото на обжалване, посягаме на онези фирми, които имат основания да обжалват“, посочи той. От ДПС ще предложат корекции между първо и второ четене.

Данаил Кирилов

Данаил Кирилов определи изказването на Хамид Хамид като „реформаторско и красиво дръзновение“. Той обясни, че с промените се въвежда изискването към жалбата да има посочени конкретни основания.

Филип Попов снимка: БГНЕС

Филип Попов
снимка: БГНЕС

От БСП заявиха, че няма да подкрепят промените. „Разбираме желанието да се осигури още една бърза писта за обществени поръчки, но това не трябва да е за сметка на достъпа до правосъдие“, заяви Филип Попов. Според левицата промените трябва да се направят след широко обществено обсъждане с експерти. Те припомниха, че за пет месеца това е третото изменение на Закона за обществените поръчки.

„С тези промени на практика се премахва един доста доходен бизнес в момента – на платените жалбоподатели“, заяви Христиан Митев от Обединените патриоти.


Share Follow

Leave A Reply