Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков откри Годишната среща на експертите от Взаимната информационна система за социална закрила (MISSOC), която се провежда на 31 май и 1 юни в НДК в София. Събитието е част от календара на Българското председателство на Съвета на ЕС. „Една от основните мисии на системата MISSOC е популяризирането и разясняването на социалното законодателство на различните държави членки. Тя е изключително важна и необходима за всички граждани, които живеят и работят в Европейския съюз, за да бъдат по-информирани и да познават правата си“, каза министър Бисер Петков при откриването на събитието.

3105

Той добави, че предоставянето и своевременното обновяване на информацията за социалните права на гражданите в държавите членки, която се актуализира два пъти годишно, е значима дейност, тъй като помага на лицата да търсят и отстояват социалните си права. Министър Петков подчерта, че дейността на експертите, които актуализират информацията, помага за преодоляването на пречките пред упражняването на индивидуалните социални права на гражданите, както и да бъдат решени проблемите, свързани с мобилността в рамките на ЕС.

снимка: pawlingresourcecenter.org

снимка: pawlingresourcecenter.org

Той допълни, че развитието на икономиката, заетостта и социалната сфера трябва да ни мотивират още повече за подобряване и развитие на социалните системи. „Застаряването, бедността, социалните неравенства, младежката безработица, регионалните различия и мигрантския натиск са само част от предизвикателствата пред нас“, подчерта социалният министър. „За 11 години членство в Европейския съюз, България положи много усилия да модернизира своята социална система. В тази връзка възможността за взаимно обучение и обмен на добри практики беше и продължава да е особено важна за нас“, каза още министър Петков.


Share Follow

Leave A Reply