Министърът на правосъдието Цецка Цачева ще председателства заседанието на Съвета на ЕС по правосъдие и вътрешни работи, част „Правосъдие“, което ще се проведе на 4-ти юни в Люксембург. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на правосъдието.

Министрите на правосъдието на ЕС ще обсъдят предложението за директива относно продажбите на стоки. През октомври 2017 г. Европейската комисия представи изменено предложение за разширяване на приложното поле на директивата, така че да се обхванат и офлайн продажбите.

снимка: The Federalist Society

снимка: The Federalist Society

Министрите ще направят и преглед на т.нар. регламент „Брюксел IIа“ относно трансграничните спорове, свързани с родителската отговорност. Българското председателството ще информира министрите за новата стратегия за електронно правосъдие за периода 2019—2023 г., а Комисията ще осведоми Съвета за въвеждането на Европейската прокуратура.

Очаква се Съветът да постигне частичен общ подход по директивата относно несъстоятелността, преструктурирането и предоставянето на втори шанс. Целта на тази директива е да се намалят разликите между рамките на държавите членки за преструктурирането и несъстоятелността. Следобедът министрите на правосъдието и на вътрешните работи ще заседават заедно, за да обсъдят новото предложение за електронните доказателства, представено от Комисията през април 2018 г. То цели да се улесни достъпът на органите до електронни доказателства за по-резултатна борба с престъпленията в цифровата епоха.


Share Follow

Leave A Reply