11 от депутатите в здравната комисия на Народното събрание гласуваха „за”, а 7 бяха „против” предложения проект за решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), проф. д-р Камен Плочев.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Комисията по здравеопазване в Народното събрание заседава извънредно днес с единствената точка, която беше за обсъждане на постъпило в Комисията по здравеопазването писмо на 12 юни 2018 г. от председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса в изпълнение на решение на Надзорния съвет на НЗОК от 8 юни 2018 г.

НЗОК

По закон предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК става с решение на Народното събрание, като един от текстовете, за да стане това, е и обективна невъзможност да изпълнява задълженията си като управител за срок, по-дълъг от три месеца.


Share Follow

Leave A Reply