В София продължава и днес Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз, известна като „Пленарен КОСАК“. В нея ще участва първият заместник – председател на Европейската комисия Франс Тимерманс. Той ще говори по темата за интерпарламентарното сътрудничество на ЕС, в контекста на дебата по субсидираност и пропорционалност. Срещата включва делегации на комисиите по европейските въпроси на националните парламенти на държавите членки на Европейския съюз и наблюдатели от страните партньори на съюза.ндк

Пленарното заседание на КОСАК се провежда два пъти в годината. Всеки национален парламент, както и Европейският, е представен от шест-членна делегация. Страните кандидатки и други специални гости могат да участват като наблюдатели с делегация от трима членове. В рамките на срещата делегатите представят позициите на националните парламенти относно въпроси от дневния ред на ЕС на вниманието на Еврокомисята и Европарламента и обсъждат дейността на КОСАК за периода на съответното председателство.


Share Follow

Leave A Reply