„Сигурността на Европейския съюз е въпрос, който може да бъде решен само на европейско ниво, независимо дали говорим за външна или вътрешна сигурност“, каза първият зам.-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс във втория ден на Пленарната среща на Конференцията на комисиите по европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК). Той говори в сесията, посветена на дебата за субсидиарност и пропорционалност.

6340233

„Само когато работим заедно по въпроси, които не могат да се решат от държавите членки сами по себе си, можем да получим подкрепата на европейското общество за европейския проект“, подчерта той. „За мен е пределно ясно, че няма как да се справим с проблема за миграцията, ако нямаме истински европейски решения“, каза Тимерманс.

мигранти

„Ако не подобрим функционирането на вътрешния пазар, ако не инвестираме в четвъртата индустриална революция и възможностите, които тя предлага, няма да защитим гражданите си от рисковете и предизвикателствата на глобализацията“, посочи той. „Ако не направим всичко това на европейско ниво, ние ще се провалим, тъй като поотделно държавите членки просто нямат възможност да се справят с тези проблем с оглед на техния мащаб“, смята Тимерманс.

Европейска комисия

Като председател на работната група по въпросите на субсидиарността и пропорционалността Франс Тимерманс заяви, че групата не се стреми да намери нови дефиниции, а търси конкретни практически решения, за да е сигурна, че гражданите ще видят отразени техните опасения и идеи. „По този начин няма да има антагонизъм между националните парламенти и европейските институции“, смята той. Тимерманс припомни, че докладът на работната група трябва да е готов до 15 юли. Заключенията на работната група ще бъдат отразени от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер в неговата реч през септември за състоянието на ЕС.


Share Follow

Leave A Reply