На 28 юни в Дома на Европа в София ще се състои публично представяне на законодателните предложения на Европейската комисия за Политиката на сближаване за периода 2021-2027 година, съобщиха от Представителство на ЕК в България.

Събитието ще бъде открито от Огнян Златев, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и Иван Иванов, директор на Дирекция „Централното координационно звено“ на Министерския съвет.

снимка: Getty Images

снимка: Getty Images

Детайлното представяне на предложенията на Комисията ще бъде направено от Андриана Сукова, заместник-генерален директор в генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ и Витория Алиата ди Вилафранка, директор в генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.


Share Follow

Leave A Reply