Българската компания за професионално управление на земеделски активи „Агрион“ продължава с извършването на безплатна оценка на имотите за всички желаещи. Заради засиления интерес, безплатни оценки ще бъдат извършвани целогодишно, обявиха от ръководството на земеделската фирма. На практика всеки собственик на имот, без значение къде се намира парцела му, може да поиска оферта или да заяви безплатна оценка. Това може да стане чрез сайта на компанията на адрес http://www.agrion.bg/bg/request/sell или във всеки един от регионалните офиси на земеделското дружество. Експертите на земеделското дружество са готови да помагат с безплатни търговски и юридически консултации на всички желаещи, както и да подготвят цялата необходима документация за продажба на земеделска земя.

agrrr

Безплатната оценка на терените, която прави „Агрион“, спестява пари и време на собствениците на земя. Таксата, която вземат лицензираните оценители, за да формират цена на даден имот, често надхвърля 100 лв., без значение каква е големината на имота. Това е сериозен разход за собствениците, които най-често са пенсионери и не разполагат с големи доходи.

„Основната ни цел е съдействаме за развитието на модерно и ефективно българско земеделие, в което дори и собствениците на малки парцели имат възможност да осребрят активите си на добра цена“, казаха от „Агрион“.

Според проучване на пазара на земя, направено от земеделското дружество, водещи фактори при избора на купувач са сигурността на сделката и бързото й реализиране. Потенциалите продавачи предпочитат да сключат договор с роднини и познати или със специализирана компания, която е доказала във времето, че е добър стопанин и партньор. По-голямата част от анкетираните посочват именно „Агрион“, като компанията с която предпочитат да сключат сделка, ако решат да продават.

Една от най-честите причини за продажба на земеделска земя е необходимостта от свежи пари за посрещане на непредвидени разходи, става ясно още от проучването. Собствениците и наследниците се решават на сделка, също така, ако им предстои придобиване на друг имот, семейно тържество или за издръжка на студент. Сериозен е делът на собствениците, които продават имотите си, за да финансират обучение в чужбина.

agrrrr1

Според експерти в бранша през последните години се наблюдава тенденция за сериозен ръст на сделките в началото на летния сезон. Причината е, че повечето университети в Западна Европа и САЩ изискват плащането на таксата за обучение през юли или най-късно началото на август. Това провокира притежателите на имоти да бързат с продажбата, за да посрещнат разходите за образование.

"Агрион"

„Агрион“

Сериозен е делът и на хората, които са оставили своите земи да пустеят. Около 20% от собствениците не се грижат за земите си и не ги развиват по никакъв начин и за това предпочитат да ги продадат.  Според официалните данни на Министерството на земеделието, храните и горите, необработваемите площи в България през 2017 г. са били в размер на 1.94 млн. дка, което е с 17 хил. декара повече, в сравнение с предходната година.


Share Follow

Leave A Reply