Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков отчете, че по време на българското председателство на Съвета на ЕС страната ни е постигнала пълно реализиране на предварително заложените политически приоритети в областта на заетостта и социалната политика. Петков каза това при откриването на европейска конференция на високо равнище на тема „Европейският стълб на социалните права“ в НДК.42989904882_818e06e93d_b

По отношение на развитието на законодателните досиета той заяви, че с чувството на изпълнен дълг може да каже, че предварително заложените амбициозни цели са постигнати – след повече от 50 заседания по 12 законодателни досиета, след много срещи и след трудни триалози с европарламента има една приета директива и общи подходи на съвета по три. Най-големият успех, по обща оценка на българското председателство, е постигнатото по изключително трудната и политически чувствителна директива за командироването на работниците, каза Бисер Петков. Той допълни, че с нея се постига еднакво заплащане за една и съща работа на командированите и местните работници, поемане на разходите за път и настаняване от страна на работодателя, достойни условия за настаняване и по-добра защита на работници. Утре българското председателство ще подпише от името на Съвета на ЕС директивата, допълни министър Бисер Петков.

По отношение на проекта за следващата многогодишна финансова рамка министърът каза, че е удовлетворен, че гласът на министрите на труда и социалната политика е чут и проектът в социалната сфера е доказателство за това. 42137183755_c3a6f229af_b

Председателят на парламентарната социална комисия Хасан Адемов посочи, че за постигането на целите на Европейския стълб за социални права се изискват целеви ресурси – както по линия на ЕСФ, така и чрез национално финансиране. По думите му съхраняването на кохезионната политика е мощен инструмент за постигането на целите на стълба. Задачата на българското председателство беше да отстоява позиция за изработването и приемането на амбициозна многогодишна финансова рамка, която да гарантира повишаването на благосъстоянието на европейските граждани, допълни Адемов.

Според проекта на бюджет бъдещата политика на сближаването ще разполага с бюджет от 373 милиарда евро след 2021 г. Европейската комисия предлага над 7,5 процента повече средства за България по кохезионната политика, каза Хасан Адемов. Той припомни, че ЕК заяви, че ще продължи насочването на ресурсите към регионите, които трябва да положат най-много усилия, за да се изравнят с останалите части на ЕС. БВП на глава от населението остава водещ критерий при разпределението на средства.
Основната цел на форума днес е да продължи дебата за укрепването на социалното измерение на Европа в контекста на дискусиите за бюджета на ЕС за следващия програмен период. Основна тема на конференцията е и бъдещето на кохезионната политика и Европейския социален фонд.петков

В конференцията участват тристранни делегации от всички държави – членки на ЕС (министри и представители на организациите на профсъюзите и на работодателите), представители на европейските институции, европейските социални партньори и неправителствения сектор.


Share Follow

Leave A Reply