По време на българското председателство на Съвета на ЕС имаше 129 срещи в областта на околната среда и климата, от които два Съвета на министрите на околната среда в Брюксел и в Люксембург и един Неформален съвет на министрите на ЕС по околна среда в София. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

снимка: МОСВ

снимка: МОСВ

Преходът към кръгова икономика е бил ключов приоритет в областта на околната среда за българското председателство. На 25 юни по време на последния Съвет на министрите по околна среда са били приети заключенията за плана за действие на ЕС за кръговата икономика.

ндк, председателство
Темата за качеството на въздуха също е била поставена, като един от основните приоритети.
По време на българското председателство са се състояли финалните преговори с Европейския парламент по законодателния пакет „Отпадъци“, който е публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз на 14 юни, по Регламента за включване на сектор „Земеползване, промяна в земеползването и горско стопанство“, както и по Регламента за споделяне на усилията в Рамката по енергетика и климат на ЕС до 2030 г.


Share Follow

Leave A Reply