Цветан Цветанов се срещна в Държавния департамент на САЩ във Вашингтон със зам.-помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на наркотиците и правоохраната Брук Дарби, която през по-голяма част от професионалното си развитие е работила в областта на противодействието на наркотиците и организираната престъпност и налагане върховенството на закона.

западни балкани, борисов

В рамките на разговора Цветан Цветанов запозна американската страна с вече приключилото Българско председателство на Съвета на ЕС, чийто основен приоритет беше очертаването на ясна европейска перспектива пред страните от Западните Балкани. Двете страни се обединиха около мнението, че европейското бъдеще за страните от района няма алтернатива. Беше изразено задоволство, че сред приоритетите на Австрийското председателство също присъства темата за Западните Балкани, като по този начин се осигурява политическа приемственост.

Tsvetanov_Brooke_Darby

Цветан Цветанов благодари на Брук Дарби за изваждането на България от негативната „Втора група – специално наблюдение“ в Доклада по трафика на хора за 2018 г., подчертавайки че това е признание за усилията на правителството на премиера Бойко Борисов в тази област. През 2013-2014 г. страната ни е попаднала в негативния списък поради неадекватна правоохранителна реформа на тогавашното правителство, закривайки ГДБОП и изпращайки служителите ѝ в други структури от правоохранителната рамка. Това довежда до тежки организационни и правно-нормативни проблеми, което не остава незабелязано и неотчетено в годишните доклади на Държавния департамент за 2014 и 2015 г. Именно тогава България е преместена в по-ниската група от държави.

В хода на срещата американската страна изрази положително мнение и подкрепа за новосформираната Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), като бе отбелязано, че това е стъпка е правилна посока, която ще доведе до засилване върховенството на закона. От българска страна беше изразено съгласие с това становище, както и беше изразено желание за подпомагане подобряването на административния капацитет.

СЪД

Беше обсъдена възможността от провеждането на широкообхватно специализирано обучение на представители на правоохранителните служби, прокуратурата и съдебните власти по противодействие и разследване на конкретни по вид и характер престъпления. И двете страни се обединиха около мнението, че е изключително важно разследващите и съдебните органи да имат специфични професионални познания с оглед по-успешното противодействие на даден вид престъпление. Това виждане беше доразвито с идея за евентуално съвместно обучение в България на служители от съседни страни, посредством което да се повишава експертният капацитет, както и да се създават хоризонтални професионални отношения на сътрудничество.

От Държавния департамент бяха изразени благодарности към Цветан Цветанов за отличните нива на сътрудничество с България през годините. От своя страна Цветанов посочи, че това сътрудничество е доказано многократно през годините, понякога и при много тежки ситуации като терористичния атентат в Бургас през 2012 г.  Цветан Цветанов и Брук Дарби споделиха увереността си, че двустранното сътрудничество ще продължи да се развива в положителна и възходяща насока. Беше изразено желание за поддържане на редовен контакт с цел по-добра взаимна информираност.


Share Follow

Leave A Reply