Вицепремиерът Томислав Дончев заяви пред журналисти, че новите предизвикателства са свързани с това механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст да стане постоянно действащ. По думите му не е достатъчно децата да бъдат върнати в класните стаи, там те трябва да получат най-доброто. Както експерти коментират, че гетото има тъмна гравитация и държало хората вътре, голямата ни задача е училището да има по-силна гравитация и то да бъде не само полезно, но и интересно, заяви Дончев след заседанието на Координационното звено по Механизма, състояло се в Министерския съвет.

снимка: informo.bg

снимка: informo.bg

Министърът на образованието Красимир Вълчев каза, че има увеличаващ се брой на децата от семейства без отношение към образованието, които не осигуряват присъствието им в училище. Противодействието на това може да стане само с координирана работа на институциите, изтъкна министърът и заяви, че крайната цел е всяко дете да бъде обхванато от образователната система. Той напомни, че са били идентифицирани 200 000 деца, които не са регистрирани в системата на образованието, като близо 70 процента от тях са в чужбина. От общата бройка 24 000 са записани допълнително в образователната система, а 2000 от тях са отпаднали от системата. Близо 10 000 деца са открити, но въпреки усилията не са били записани да учат. Има и около 17 – 18 000 деца, за които няма никаква информация, включително и за това дали са заминали в чужбина и това са деца предимно в големите градове. Проблем има при записването в училище, свързан с трудовата мобилност на родителите – най-вече в държавите от ЕС.
Министърът на вътрешните работи Валентин Радев декларира пълна подкрепа на ведомството на усилията за обхващане на децата в образователната система, като обеща и подкрепа от гранична полиция.

снимка: БГНЕС

снимка: БГНЕС

Зам.-министърът на образованието и науката Деница Сачева напомни, че ще има обмен на информация между държавите от ЕС за движението на децата, които следват родителите си при трудовата миграция. На първо време са водени разговори с Германия за осъществяването на пилотен проект. С подкрепата на гранична полиция ще се работи да се установи кои деца трайно живеят в чужбина и дали посещават училища в други държави. Ще се определи и колко са децата, които са в постоянно движение – по три месеца живеят в една или друга европейска страна, докато родителите им имат работа, и практически не са обхванати от нито една образователна система, след което към тях ще бъдат предприети конкретни политика.


Share Follow

Leave A Reply