Конституционният съд ще проведе заседание по въпроса дали Истанбулската конвенция е противоконституционна. КС ще разгледа по същество делото, образувано по искане на 75 народни представители от 44-ото Народно събрание за произнасяне за съответствието на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

Конституционен-съд

Докладчик по него е Анастас Анастасов. Преди да се заеме с Истанбулската конвенция, КС ще разгледа по същество и конституционно дело № 1/2018 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт. Докладчик по него е Кети Маркова.

Истанбулска конвенция -1030x717

Случаят беше прехвърлен през февруари към Конституционния съд по искане на 75 депутати от ГЕРБ.


Share Follow

Leave A Reply