Правителството одобри план за изпълнение на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания. Предвижда се създаване и управление на регистър – профил на хората с увреждане на база информация от различни административни източници, на различно административно подчинение с възможност за достъп по електронен път. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

снимка: Paper Mountains

снимка: Paper Mountains

Целите са:

  • Постигане на интегрирано решение за административно и социално обслужване на хората с увреждания;
  • Надграждане на информационната система на Агенцията за хората с увреждания и на административните източници на данни, с които взаимодейства. Интеграция на системата с хоризонталните системи за електронното управление на Министерството на здравеопазването, НЗОК, ГРАО, МОН;
  • Надграждане на Единната информационна система на медицинската експертиза на Националната експертна лекарска комисия и на административните източници на данни, с които взаимодейства – НЗОК, АХУ, ГРАО и общини.
  • Проследяване и контрол чрез извършване на статически анализ и отчетност като инструмент за формиране на хоризонталната държавна политика за хората с увреждания.
снимка: iStock

снимка: iStock

Допълнително ще се автоматизира процесът по предоставяне на необходимите медицински и други документи за определяне степента на неработоспособност и ще бъде осигурен достъп до данни в регистрите с възможност за едновременна работа на участниците в процеса (граждани и администрация).


Share Follow

Leave A Reply