Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) започна проверки в Дневните центрове за деца/младежи с увреждания (ДЦДМУ), съобщиха от пресцентъра на агенцията. Целта на инспекциите е да бъде направен актуален преглед на състоянието и качеството на услугите за деца с увреждания, предоставяни от общини и лицензирани доставчици на социални услуги. Ще бъдат изследвани мерките за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за деца.

снимка: iStock

снимка: iStock

Проверката ще обхване 91 дневни центъра и ще приключи в края на септември 2018 г. Тя ще бъде извършена чрез проучване на документацията, анонимно анкетно проучване, беседи с персонала и потребителите, наблюдение на материалната база и работата. След приключване на проверките ще бъде изготвен анализ и ще бъдат направени предложения за подобряване на качеството на услугата. Информацията ще бъде предоставена на министъра на труда и социалната политика и на кметовете на общини.

Елеонора Лилова, снимка: БГНЕС

Елеонора Лилова, снимка: БГНЕС

Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и главният директор на дирекция „Контрол по правата на детето“ Камелия Николова инспектираха дейността на ДЦДМУ „Свети Врач“ в София. Услугата се посещава от 31 деца, с които работят 8 специалисти – психолози, социални педагози, рехабилитатор.


Share Follow

Leave A Reply