Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия и научни изследвания), проведено на 16 и 17 юли във Виена, Австрия. Това съобщиха от правителствената информационна служба.

снимка: Политико

снимка: Политико

В частта „Научни изследвания“ основна тема за дебат беше предложението на ЕК за новата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Като основни елементи, по които ще се търси допълнителна добавена стойност, се очертаха темите за социалните и хуманитарни науки, поетапните иновации и по-ясното разграничение на областите на интервенция между клъстерите.
Основният фокус в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ беше поставен върху бъдещото развитие на индустрията в контекста на технологиите на изкуствения интелект и роботиката. Бяха обсъдени пътищата за насърчаване на конкурентоспособността на индустрията, подходът на веригите на добавената стойност, както и предизвикателствата пред реиндустриализацията и цифровата трансформация в контекста на следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.


Share Follow

Leave A Reply