В писмо до постоянния представител на Република България в Европейския съюз генералният секретар на Европейската комисия (ЕК) изрази силното си впечатление от постигнатото по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи. „Комисията оценява тесните и конструктивни отношения, които изградихме. Работихме ръка за ръка и можем да сме горди от постигнатия прогрес по дневния ред на ЕС“, се казва в писмото, подписано от Мартин Зелмайер.

Мартин Зелмайер, снимка: ЕРА

Мартин Зелмайер, снимка: ЕРА

Особено внимание се обръща на успеха на срещата на върха ЕС – Западни Балкани, която се проведе в София на 17 май 2018 г. и потвърди ангажимента към европейската перспектива за региона, както и на приключването на общо 46 законодателни досиета по време на председателството.

Колаж председателство

В писмото се изразяват специални благодарности и за прогреса, който България като председател е успяла да постигне в сферата на Банковия Съюз – системата за банков надзор и преструктуриране, която работи на базата на действащи в целия ЕС правила; постигането на преговорен мандат за споразумението пост – Котону, което ще зададе общата рамка на отношенията на ЕС с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн в следващите две десетилетия; реформата на Общоевропейската система за бежанците, определяща правилата за регистрация и разпределение на мигранти; Реформата на Дъблинския регламент, който седи в основата на общата европейска бежанска политика; както и за бързото стартиране на диалога по Многогодишната финансова рамка – следващия бюджет на Европейския съюз за периода от 2021 г. до 2027 г.

председателство

Писмото завършва с ръкописно послание от Зелмайер, че „Съединението прави силата – и след Българското председателство!“


Share Follow

Leave A Reply